פמוטים

חז"ל מציינים שאחת הסיבות להדלקת הנרות קשור בהשכנת שלום ושלווה בבית. יש שמצאו בכך את טעם המנהג להדליק שני נרות דווקא – המסמלים את הבעל ואת האישה. לרעיון זה ניתן למצוא רמז נוסף: המילה "נר" בגימטריא היא 250, כך שהסכום המתקבל מצירוף שני נרות הוא 500. חז"ל מציינים בתלמוד שמניין האיברים בגופו של האיש הוא רמ"ח – 248, ובשל האישה – רנ"ב, 252. שילוב שני המספרים הללו מסתכם אף הוא ב-500. כך יוצא שהדלקת שני נרות רומז לחיבור של האיש והאישה מתוך שלום בית, שזהו אחד הטעמים העומדים ביסוד מצוות הדלקת נרות שבת. מצוות הדלקת נרות שבת מוטלת בשווה הן על האיש והן על האישה. אמנם, המנהג הרווח הוא שבבית בו גרים זוג נשוי, האישה היא המדליקה בדרך כלל את הנרות; אולם, אם האישה אינה בבית או שנבצר ממנה להדליק מכל סיבה שהיא, ידליק הבעל את נרות השבת. במקרה זה, נהוג שהבעל מדליק שני נרות בלבד, אפילו אם אשתו נוהגת תמיד להדליק יותר נרות. קשה להגזים בחשיבותם של נרות השבת. כפי שהוסבר קודם, מטרת המצווה היא להוסיף אור בבית היהודי. אך מסתבר שהדברים עמוקים יותר: במדרש כתוב שהקב"ה הבטיח, "אם שמרתם נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון",17 כאשר הכוונה לאור הרוחני שיאיר בעת הגאולה. בכוחם של נרות השבת להחיש את ביאת גואל צדק ואת העידן של שלום ושלווה עולמיים שישררו אז. יהי רצון שנזכה לכך במהרה בימינו, אמן!
סינון:
  • צבע
  • חומר
  • מעצב
x

#{title}

#{text}

#{price}