תקנון


1.    מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 
2.    השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
3.    הגלישה באתר ייחשב  להסכמה מצדך לתנאים אלה.
4.    הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
5.    אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
6.    כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
7.    הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
8.    קיומו של אמצעי תשלום תקף ואישור גביית התשלום על ידי חברת האשראי, מהווה תנאי בסיסי לביצוע רכישה בחנות.
9.    משלוח הזמנה ללקוח ייעשה רק לאחר שהתשלום בוצע במלואו. תשלום בתשלומים שאושר על ידי חברת האשראי ייחשב כתשלום שבוצע במלואו.
10.      הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
11.    פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החנות ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר/צד ג', למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה.
12.    החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החנות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
13.    המוצר יישלח למזמין על ידי החנות, או על ידי הספק שהחנות קשורה עמו, על פי הוראת החנות.
14.    לחנות שמורה הזכות לפצל את משלוח ההזמנה, ככל שיש בה יותר ממוצר אחד, ולספק את ההזמנה במשלוחים שונים, ובלבד שתישמר עלות המשלוח שהופיעה בהזמנה.
15.    החנות תעשה כל מאמץ לספק את המשלוח במועד הרשום לצד צורת/אמצעי המשלוח בדף המוצר/בדף סיום הקנייה. ואולם, עיכוב של עד 21 יום בהגעת המשלוח למזמין, מכל סיבה שהיא, לא תהווה עילה לביטול ההזמנה על ידי המזמין.
16.    בחר הלקוח בצורת משלוח באמצעות גורם חיצוני (לדוגמא: רשות הדואר), (להלן "המוביל"), מקבל הלקוח על אחריותו המלאה והבלבדית את כל הקשור באחריות הקשורה להזמנה (להלן אף: "המשלוח") מרגע שהחנות מסרה את המשלוח למוביל. בחירת צורת המשלוח על ידי הלקוח, כפי שמופיעה בבסיס נתוני ההזמנות של האתר, מהווה הוכחה כי הלקוח הסכים לתנאים המקובלים אצל המוביל, קרא את התקנון והתנאים המקובלים אצל המוביל.
17.    האחריות למוצר הינה באחריות היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק (להלן "ספק") שסיפק את המוצר לחנות. החנות אינה נושאת באחריות כלשהי, למוצרים ו/או לטיבם, במישרין או בעקיפין. ככל שמתגלה צורך לתקן או להחליף מוצר, באחריות הלקוח למסור את המוצר לתיקון ו/או החלפה אצל הספק ו/או במקום אחר, בהתאם לכללים הנהוגים אצל הספק והוראותיו. החנות אינה מספקת שירות תיקונים ו/או תחזוקה למוצרים הנרכשים אצלה, גם לא בתוך תקופת האחריות של היצרן.
18. על אף האמור בסעיף 17 וככל שהדבר אפשרי החנות תעזור ללקוח במידה הדרושה על מנת שהמוצר יוחלף/ יתוקן.
x

#{title}

#{text}

#{price}